Nhạc Phi Diễn Nghĩa - The Patriot Yue Fei - Thuyết Minh, Vietsub Full HD

Nhạc Phi Diễn Nghĩa

The Patriot Yue Fei

Nội dung phim

Phim Nhạc Phi Diễn Nghĩa mô tả cuộc đời truyền kỳ của danh tướng Nhạc Phi, từ lúc là một binh sĩ bình thường cho đến khi trở thành thống soái chống quân Kim. Nhạc Phi thiếu thời có cơ duyên từng được thọ giáo các vị danh thần Lưu Cáp, Hàn Tiêu Trụ, Lý Cương, Trương Sở về quân sự; trải qua hai mươi năm phấn dũng kháng Kim, thân trải trăm trận, cuối cùng bị gian thần bức hại, chết oan ở Phong Ba đình.

Review phim Nhạc Phi Diễn Nghĩa